Bảng Giá

Khách hàng tham khảo bảng giá dịch vụ của Creative House dưới đây:

BẢNG GIÁ CHỤP ẢNH

[embeddoc url=”https://creativehouse.com.vn/wp-content/uploads/2017/11/Báo-giá-dịch-vụ-CHỤP-ẢNH.pdf” download=”all”]

BẢNG GIÁ LÀM PHIM

[embeddoc url=”https://creativehouse.com.vn/wp-content/uploads/2017/11/Báo-giá-dịch-vụ-LÀM-PHIM-1.pdf” download=”all”]

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

[embeddoc url=”https://creativehouse.com.vn/wp-content/uploads/2017/11/Báo-giá-dịch-vụ-ĐỒ-HOẠ-1.pdf” download=”all”]