Như nào là sáng tạo ?

0

Sáng tạo là thay đổi là vượt qua giới hạn

Leave A Reply

Your email address will not be published.