Bridge

1. Adobe Bridge là gì?

 

Adobe Bridge là một công cụ tổ chức độc lập trong bộ ứng dụng Adobe mà chủ yếu được sử dụng để quản lý các file Adobe của bạn và sắp xếp chúng một cách tốt nhất và nhanh chóng nhất có thể.
Và đặc biệt là khả năng quản lý ảnh với số lượng lớn, nhanh gọn và rất khoa học.

2. Lợi ích sau khóa học về Adobe Bridge

 

Sau khi học sử dụng phần mềm Adobe Bridge tại Creativehouse.com.vn bạn sẽ thu được những kiến thức:

  • Có thể chỉnh sửa và đổi tên file hàng loạt
  • Xem trước tất cả các định dạng thiết kế tạo bởi adobe không phải mở file xem trước
  • Bạn có thể  tổ chức, quản lý tài liệu, cung cấp chức năng preview, tìm kiếm, sắp xếp, khá giống phần mềm Window Explore

 

3. Sử dụng  phần mềm Adobe Bridge như thế nào?

 

 

  • Khởi động Adobe Bridge: Từ menu Start > All Programs > Adobe Bridge CS4. Thông qua Adobe Photoshop
  • Khởi tạo thư mục: Chọn Create a new folder
  • Đưa tập tin vào thư mục: Lựa chọn các tập tin, kéo thả vào thư mục